ANUNȚ Privind înscrierea în cadrul Serviciului Educațional Before și After School

ANUNȚ

Privind înscrierea în cadrul Serviciului Educațional Before și After School

Perioada de înscriere: 11.07.2022-15.07.2022

Serviciul Educațional Before și After School, organizat de către Direcția Educație Cultural Sportivă și Identitate Comunitară, se va desfășura de luni până vineri, de la 08.00-18.00 pe perioada anului școlar 2022-2023.

 

Dosarele se depun în intervalul orar 09.00-16.00 de luni până joi și vineri 09.00-13.00.

 • Serviciul Educațional Before și After School, Școala Gimnazială „Anton Pann” din Bd. Tudor Vladimirescu nr. 35. Telefon: 0754.076.627;
 • Serviciul Educațional Before și After School, Școala Gimnazială „Anton Pann” din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 46. Telefon: 0754.076.627;
 • Serviciul Educațional Before și After School, Școala Gimnazială nr. 2 din Bd. Dunării nr. 51. Telefon: 0756.157.898;
 • Serviciul Educațional Before și After School, Școala Gimnazială nr. 3 – Str. Erou Ion Șerban nr. 1. Telefon: 0751.243.706.

Documentele necesare înscrierii sunt următoarele:

 • Dosar plic;
 • Declarație cu actele cuprinse în dosar (opis);
 • Fișa de înscriere tip (formularul se ridică de la Serviciul Educațional sau se descarcă de pe site-ul

www.decsic-voluntari.ro în secțiunea „Formulare”);

 • Copie certificat de naștere al copilului;
 • Copie după cartea de identitate ale ambilor părinți/reprezentanți legali;
 • Copie după certificatul de căsătorie/divorț (hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă);
 • Copie după certificatele de naștere ale fraților minori – dacă este cazul;
 • Adeverință tip de serviciu pentru ambii părinți (cu precizarea valabilității contractului de muncă) sau adeverință de elev/student/masterand/doctorand la zi, sau decizia anuală de impunere pentru PFA sau adeverință de șomaj – acolo unde este cazul;
 • Certificat fiscal pentru ambii părinți de la adresa de domiciliu sau a proprietății deținute din orașul Voluntari – emis de către serviciul Taxe și Impozite al orașului Voluntari;
 • Contract valabil la utilități: salubritate, apă și canal pentru locuința de pe raza orașului Voluntari;
 • Contract de închiriere valabil minim un an cu o vechime de minim o lună înaintea depunerii dosarului pentru cei care locuiesc cu chirie pe teritoriul orașului Voluntari, declarat la organele fiscale teritoriale;
 • Copie după ancheta socială emisă de către Direcția de Asistență Socială Voluntari – dacă este cazul;
 • Copie după hotărârea/sentința de plasament – dacă este cazul;
 • Copie după sentința de încredințare în vederea adopției – dacă este cazul;
 • Alte acte doveditoare pentru a beneficia de punctajul alocat fiecărui criteriu de departajare.

Evaluarea dosarelor se va face în perioada 25.07.2022-27.07.2022. Rezultatele vor fi afișate pe 29.07.2022. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numerele de telefon 0751.243.706 / 031.437.03.57.

ANUNȚ Privind înscrierea în cadrul Serviciului Educațional Before și After School
Derulează în sus